Home » Disclaimer

Disclaimer

Algemeen

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld en is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Centrum Media & Gezondheid is niet verantwoordelijk voor de accuratesse, volledigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van deze informatie.

Centrum Media & Gezondheid aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie. Ook kunnen aan de inhoud van deze website op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Aanleveren teksten

De redactie van Centrum Media & Gezondheid behoudt zich het recht voor om teksten die worden aangeleverd (tipsheets) te lezen en eventueel aan te passen voor plaatsing op de website.

Externe links

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan Centrum Media & Gezondheid worden beheerd. Centrum Media & Gezondheid heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Copyright

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bezoeker. De overname van gegevens met als doel het aanleggen van adressenbestanden is niet toegestaan.

Tips voor Scripts is een initiatief van:

Centrum Media & Gezondheid Samen met   Nederlandse Hartstichting Nationale Hoorstichting Pharos Rutgers RIVM