Home » Tipgevers » Nederlandse Hartstichting

Tipgevers

logo

Contact informatie
Straat:
Bordewijklaan 3
Postcode:
2591 XR
Plaats:
Den Haag
Postbus:
Postbus 300
Pb. Postcode:
2501 CH
Pb. Plaats:
Den Haag
Tel:
070-3155555

info@hartstichting.nl
http://www.hartstichting.nl

Nederlandse Hartstichting

Wie zijn wij?
Sinds 1964 strijden wij tegen hart- en vaatziekten. Een belangrijke taak aangezien 1 op de 3 Nederlanders sterft aan een hart- of vaatziekte. Naar verwachting zullen er in 2020 ruim 1,3 miljoen patiënten zullen zijn, dat is bijna 10% van de bevolking. Bij vrouwen zijn hart- en vaatziekten nog steeds doodsoorzaak nummer 1. We vinden dat het aantal sterfgevallen en patiënten nog verder omlaag moet de komende jaren.

Hoe doen we dit?
Dit doen we door te investeren in wetenschappelijk onderzoek om oorzaken van hart- en vaatziekten te achterhalen maar ook om nieuwe medische toepassingen in de praktijk te brengen. Ons onderzoek heeft de afgelopen decennia bijgedragen aan doorbraken op het gebied verbeterde operatietechnieken, zoals open hartoperatie, hart-long machine, maar ook nieuwe medicijnen zijn mede dankzij het geld van onze donateurs ontwikkeld. Daarnaast maken we ons hard voor de verbetering van zorg voor hart- en vaatpatiënten. Daarnaast geven wij voorlichting over hart- en vaatziekten en het voorkómen ervan, o.a. door informatiebrochures, lezingen en de infolijn.


Contactpersoon(en)

Informatielijn: 0900-3000 300 (lokaal tarief, bereikbaar van ma t/m vrij van 09.00 – 13.00)

Ineke van Geel: i.vangeel@hartstichting.nl
Ank van Drenth: a.vandrenth@hartstichting.nlTipsheets van tipgever

Hartstilstand en AED

Elke week worden 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Dat zijn twee...

Bekijk deze tipsheet »

Hartstilstand en reanimatie binnen 6 minuten

Word ook een held. Doe een reanimatiecursus.

Bekijk deze tipsheet »