Home » Voorwaarden

Voorwaarden Tips voor Scripts

Indien uw organisatie een thema op de publieke agenda wilt zetten, kunt uw organisatie partner worden van Tips voor Scripts. Aan deelname zijn de volgende voorwaarden verbonden:

Thema’s

Uw organisatie kan partner worden indien het thema (of meerdere thema’s) relevant is (zijn) voor Tips voor Scripts. De thema’s dienen dramatisch interessant te zijn en een maatschappelijke relevantie te hebben, zoals gezondheidsthema’s, duurzaamheid, raciale tolerantie, etc. Het Centrum Media & Gezondheid zal de thema’s beoordelen en bij de geschikte thema’s advies geven over hoe het thema het beste kan worden uitgewerkt in een daarvoor speciaal bestemd format.

Het Centrum Media & Gezondheid streeft naar een zo divers mogelijk aanbod van thema’s en organisaties. Het kan echter voorkomen dat er tussen organisaties een overlap van thema’s bestaat. Een thema kan worden geweigerd indien een andere organisatie reeds een tipsheet over het desbetreffende thema heeft geschreven.

Experts

Organisaties die een thema voor Tips voor Scripts willen aanleveren, zijn een  gezondheidsbevorderend instituut, thema-instituut of kenniscentrum waar alle kennis over het thema aanwezig is. Bij het aanleveren van een thema worden de contactgegevens van één of meerdere inhoudelijke experts op de tipsheet weergegeven.  Bij het selecteren van een inhoudelijk expert dient er rekening mee gehouden te worden dat een expert in staat moet  zijn om zich in te kunnen leven in de belevingswereld van een scenarioschrijver. Ook dient een expert goed bereikbaar te zijn. Bijvoorbeeld bij een parttime dienstverband kunnen twee experts worden vermeldt.

Profiel en Tipsheets

Partnerorganisaties van Tips voor Scripts (zogenaamde tipgevers) hebben de mogelijkheid een profiel aan te maken waarbij hun naam, logo en omschrijving van hun organisatie en thema wordt weergegeven. Na het inrichten van een profiel kan een tipgever digitaal tipsheets indienen. De opbouw van een tipsheet heeft een vast format om zoveel mogelijk eenheid op het platform te creëren en het zoeken in tipsheets te vergemakkelijken. Hierdoor kan niet van het format worden afgeweken. Wanneer organisaties ondersteuning willen of nodig hebben bij het invullen van hun tipsheet of hun casus graag door een scriptschrijver willen laten redigeren, kan het Centrum Media & Gezondheid dit op basis van uurtarief verzorgen. Organisaties dienen de informatie op een tipsheet zelf te updaten. Ook dienen zij een rechtenvrije afbeelding bij iedere tipsheet aan te leveren die betrekking heeft op de tipsheet.

Kosten

Als partner van Tips voor Scripts krijgt u de mogelijkheid om uw thema extra onder de aandacht te brengen door middel van tipsheets. Het aanleveren van een tipsheet kost € 750,-.  Wanneer organisaties ondersteuning willen bij het invullen van hun tipsheet of hun casus graag door een scriptschrijver willen laten redigeren, kan het Centrum Media & Gezondheid dit verzorgen. Hiervoor zullen kosten in rekening worden gebracht. Ook het bewerken van uw logo en de afbeelding bij de tipsheet kan het Centrum Media & Gezondheid op basis van uurtarief voor u verzorgen.
Het gebruik van Tips voor Scripts door script- en scenarioschrijvers is kosteloos.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Centrum Media & Gezondheid via: info@tipsvoorscripts.nl

Tips voor Scripts is een initiatief van:

Centrum Media & Gezondheid Samen met   Trimbos-instituut Diabetes Fonds Nederlandse Federatie Stotteren VeiligheidNL Soa Aids Nederland