Home » Tipsheets » Stigmatisering Van Mensen Die Leven Met Hiv Peuterspeelzaal

Tipsheet

logo

Stigmatisering van mensen die leven met HIV (peuterspeelzaal)

Categorie: AIDS/HIV
Trefwoorden:
  • Werk
  • Stigmatisering
  • Testen
  • Soa
  • Veilig Vrijen
  • Seks
  • HIV

Nog geen waardering


Quote

"Bijna 2 van de 3 Nederlanders vindt dat een groepsleid(st)er die hiv-positief is, verplicht is de ouders van deze kinderen hiervan op de hoogte te stellen."

De feiten

Ruim 13.000 van de naar schatting 21.500 mensen met HIV in Nederland zijn bekend met hun HIV-status.
Meer dan 50% van de hiv-positieven in Nederland heeft te maken gehad met stigmatisering in de familiesfeer of vriendenkring, het uitgaansleven, in de werksfeer, en bij contacten met financiële dienstverleners, of door hun sekspartner.
Zelfs bij de tandarts, de huisarts of in het ziekenhuis ervaart 20 tot 25% van de hiv-geïnfecteerden negatieve reacties.
Meer dan 50% van de mensen met hiv krijgt het advies om verder met niemand te praten over de hiv-status van met name familie, vrienden en collega's.
Nog altijd 30% van de ondervraagden met hiv durft niet of maar aan enkele naaste familieleden te vertellen over de hiv-status.
2 op de 5 Nederlanders denken dat tongzoenen met iemand die hiv heeft, gevaarlijk is.
Bijna 2 van de 3 Nederlanders vindt dat een groepsleid(st)er die hiv-positief is, verplicht is de ouders van deze kinderen hiervan op de hoogte te stellen.

Wat is het probleem?

Bijna iedere Nederlander is op de hoogte van het feit dat iemand met hiv de hand schudden geen risico met zich meebrengt. Toch is stigma voor veel hiv-positieven een dagelijks gevecht, met zichzelf of met de buitenwereld. Belangrijke uitingsvormen van stigma zijn verwijt, meer fysieke afstand, vermijding, buitengewone hygiënische maatregelen, onverschilligheid en uitsluiting.

Met name schatten ouderen en laagopgeleiden het risico van een aantal situaties hoger in. Voor ouders en pleegouders is er nog een extra dimensie, want je kinderen zijn kwetsbaar. Vaak hebben volwassenen met veel vallen en opstaan manieren gevonden om met het stigma te leven, of om er omheen te leven.

Een overgrote meerderheid van de mensen denkt dat er in Nederland vooroordelen heersen over mensen die hiv-positief zijn. Echter, slechts een minderheid lijkt zelf vooroordelen te hebben. Hierin zit een vreemde discrepantie. Vooral omdat in 2009 uit onderzoek onder hiv-positieven gebleken is dat zonder uitzondering alle deelnemers ooit negatieve reacties hebben ervaren.

Bemoedigend is dat inmiddels de meerderheid van de Nederlanders weet dat hiv geen doodvonnis meer betekent.

Wie loopt er risico?

0 - 20 jaar
20 - 40 jaar
40 - 60 jaar
60+ jaar

Omschrijving:
mensen die leven met HIV. Iedereen die seksueel actief is en onveilig seks heeft gehad.

Hoe wordt het erger? Kan het worden voorkomen?

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat irreële angst leidt tot een negatieve houding ten aanzien van mensen met hiv. Bewustwording rond de voortdurende stigmatisering van mensen met hiv, zowel door hoogopgeleide als door laagopgeleide mensen in combinatie met feitelijke informatie over werkelijke risico’s beperkt stigmatisering.

Conclusie

Stigma is voor veel hiv-positieven een dagelijks gevecht, met zichzelf of met de buitenwereld.
Negatief gedrag ten aanzien van mensen die leven met hiv is vaak gebaseerd is vooroordelen.
Het verspreiden van feitelijke informatie over de werkelijke risico’s en mensen bewustmaken van de voortdurende stigmatisering, kan een waardevolle bijdrage leveren aan het beperken van stigma en taboe.

Casus: HIV-positieve peuterleidster

Linda werkt als leidster bij een peuterspeelzaal en komt erachter dat zij hiv-positief is. Zij vertelt dit in vertrouwen aan de directeur. Dit levert echter problemen op. Los van de nodige voorlichting eist hij dat de oudercommissie en alle ouders van zowel de kinderen in haar groep als de kinderen in andere groepen op de hoogte worden gebracht.
Er is geen verplichting anderen op de hoogte te stellen. De overheid heeft bepaald dat er op scholen of kinderdagverblijven geen bijzonder maatregelen hoeven te worden genomen voor een leidster met hiv. In het dagelijkse leven op een kinderdagverblijf, peuterzaal of school loopt niemand risico op hiv.

Ditzelfde geldt trouwens ook als er sprake is van een peuter met hiv. De ouders hebben dan ook geen verplichting om anderen op de hoogte te brengen van de hiv-status van hun kind.

Meer informatie

mr Ronald A.M. Brands - Beleidsmedewerker maatschappelijke & juridische aspecten Programma Soa Aids Beleid

Soa Aids Nederland
Keizersgracht 390, 1016 GB Amsterdam
t +31(0)20-6262669
soaaids.nl, aidsfonds.nl, stopaidsnow.nl

Tips voor Scripts is een initiatief van:

Centrum Media & Gezondheid Samen met   VeiligheidNL Nationale Hoorstichting RIVM Rutgers Soa Aids Nederland