Home » Tipsheets » Stigmatisering Van Mensen Die Leven Met Hiv Zweminstructeur

Tipsheet

logo

Stigmatisering van mensen die leven met HIV (zweminstructeur)

Categorie: AIDS/HIV
Trefwoorden:
  • Werk
  • Sport
  • Stigmatisering
  • Testen
  • Soa
  • Veilig Vrijen
  • Seks
  • Aids
  • HIV

Nog geen waardering


Quote

"Bijna 1 op de 6 Nederlanders denkt dat contactsporten waarbij veel gezweet wordt, risico op hiv-infectie met zich meebrengt."

De feiten

Ruim 13.000 van de naar schatting 21.500 mensen met HIV in Nederland zijn bekend met hun HIV-status.
Meer dan 50% van de hiv-positieven in Nederland heeft te maken gehad met stigmatisering in de familiesfeer of vriendenkring, het uitgaansleven, in de werksfeer, en bij contacten met financiële dienstverleners, of door hun sekspartner.
Meer dan 50% van de mensen met hiv krijgt het advies om verder met niemand te praten over de hiv-status van met name familie, vrienden en collega's.
Nog altijd 30% van de ondervraagden met hiv durft niet of maar aan enkele naaste familieleden te vertellen over de hiv-status.
2 op de 5 Nederlanders denken dat tongzoenen met iemand die hiv heeft, gevaarlijk is.
Bijna 1 op de 6 Nederlanders denkt dat contactsporten waarbij veel gezweet wordt, risico op hiv-infectie met zich meebrengt.
75% van de Nederlanders zou een collega met hiv niet anders benaderen in het dagelijks contact dan een collega die geen hiv heeft. Voor 1 op de 7 Nederlanders is dit echter niet het geval.

Wat is het probleem?

Bijna iedere Nederlander is op de hoogte van het feit dat iemand met hiv de hand schudden geen risico met zich meebrengt. Toch is stigma voor veel hiv-positieven een dagelijks gevecht, met zichzelf of met de buitenwereld. Belangrijke uitingsvormen van stigma zijn verwijt, meer fysieke afstand, vermijding, buitengewone hygiënische maatregelen, onverschilligheid en uitsluiting.

Met name schatten ouderen en laagopgeleiden het risico van een aantal situaties hoger in. Voor ouders en pleegouders is er nog een extra dimensie, want je kinderen zijn kwetsbaar. Vaak hebben volwassenen met veel vallen en opstaan manieren gevonden om met het stigma te leven, of om er omheen te leven.

Een overgrote meerderheid van de mensen denkt dat er in Nederland vooroordelen heersen over mensen die hiv-positief zijn. Echter, slechts een minderheid lijkt zelf vooroordelen te hebben. Hierin zit een vreemde discrepantie. Vooral omdat in 2009 uit onderzoek onder hiv-positieven gebleken is dat zonder uitzondering alle deelnemers ooit negatieve reacties hebben ervaren.

Bemoedigend is dat inmiddels de meerderheid van de Nederlanders weet dat hiv geen doodvonnis meer betekent.

Wie loopt er risico?

0 - 20 jaar
20 - 40 jaar
40 - 60 jaar
60+ jaar

Omschrijving:
mensen die leven met HIV. Iedereen die seksueel actief is en onveilig seks heeft gehad.

Hoe wordt het erger? Kan het worden voorkomen?

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat irreële angst leidt tot een negatieve houding ten aanzien van mensen met hiv. Bewustwording rond de voortdurende stigmatisering van mensen met hiv, zowel door hoogopgeleide als door laagopgeleide mensen in combinatie met feitelijke informatie over werkelijke risico’s beperkt stigmatisering.

Conclusie

Stigma is voor veel hiv-positieven een dagelijks gevecht, met zichzelf of met de buitenwereld.
Negatief gedrag ten aanzien van mensen die leven met hiv is vaak gebaseerd is vooroordelen.
Het verspreiden van feitelijke informatie over de werkelijke risico’s en mensen bewustmaken van de voortdurende stigmatisering, kan een waardevolle bijdrage leveren aan het beperken van stigma en taboe.

Casus: HIV-positieve zweminstructeur ontslagen

Roel is zweminstructeur en wordt vanwege zijn hiv-status ontslagen. Als reden wordt aangevoerd dat hij bij een ongeval geen hulp zou kunnen verlenen aan de zwemmers in het zwembad. Dit omdat hij bijvoorbeeld geen mond-op-mondbeademing zou kunnen doen en omdat hij het slachtoffer via bloedcontact zou kunnen infecteren.

Die veronderstelling is onterecht. Bij een goede naleving van de hygiënevoorschriften kan iemand met hiv uitstekend zijn werk doen. Dus ook eerste hulp verlenen als BHV-er. Het ontslag wordt teruggedraaid.

Dit betekent dus ook dat aan Jolanda, een zwemster met hiv, conform enctype="multipart/form-data" de gebruikelijke voorschriften eerste hulp kan worden verleend door de BHV–er, als zij een ongelukje in het zwembad heeft. Verder, dat Jolanda gewoon gebruik kan maken van het zwembad zonder dat er gevaar is voor de andere zwemmers die gebruik maken van het zwembad.

Meer informatie

mr Ronald A.M. Brands - Beleidsmedewerker maatschappelijke & juridische aspecten Programma Soa Aids Beleid

Soa Aids Nederland
Keizersgracht 390, 1016 GB Amsterdam
t +31(0)20-6262669
soaaids.nl, aidsfonds.nl, stopaidsnow.nl

Tips voor Scripts is een initiatief van:

Centrum Media & Gezondheid Samen met   Longfonds Pharos RIVM VeiligheidNL Diabetes Fonds