Home » Tipsheets » Risicos En Gevolgen Van Het Drinken Van Een Grote Hoeveelheid Alcohol ..

Tipsheet

logo

Risico's en gevolgen van het drinken van een grote hoeveelheid alcohol in een korte tijd.

Trefwoorden:
  • Alcohol
  • Alcoholgebruik
  • Groepsdruk
  • Jongeren
  • Studenten
  • Gezondheid
  • Coma
  • Dood
  • Binge drinken
  • Comazuipen

(4/5) 1 stem(en)


Quote

"Alcohol is qua risico's een hard drug. Daarbij is het legaal en zeer gemakkelijk te verkrijgen."

De feiten

In 2005 stond alcohol in 42 procent van alle sterfgevallen als primaire doodsoorzaak genoemd; in 58 procent van het aantal gevallen was alcoholgebruik de secundaire doodsoorzaak.
Het totale aantal alcoholdoden vertoonde een stijgende lijn van 1996 tot en met 2003. In 2004 was er een geringe daling en sindsdien blijft het aantal alcoholdoden stabiel.
Alcohol is een stof waar je lichaam aan went. Ervaren drinkers kunnen een grotere hoeveelheid drinken zonder problemen te ervaren, dan iemand die niet gewend is aan alcohol.
Alcohol heeft een verdovend effect. Bij een grote hoeveelheid kunnen je ademhaling en polsslag zo sterk vertragen dat je in coma kunt raken en zelfs kunt doodgaan: je ademhaling stopt of je krijgt een hartstilstand.
Het aantal zelfdodingen in 2000 door het in nemen van medicijnen/alcohol was 21% van het totaal aantal zelfdodingen Ter vergelijking: verhanging (40%), verdrinking (14%) en voor de trein springen (12%). Vrouwen nemen 2 x zo vaak medicijnen/alcohol met een dodelijke afloop. (Bron: CBS)

Wat is het probleem?

Onervaren drinkers in het algemeen en jongeren in het bijzonder realiseren zich onvoldoende dat alcohol voor het lichaam een giftige stof is, en dat het drinken van een grote hoeveelheid in een korte tijd fatale gevolgen kan hebben.
Jongeren zijn gevoelig voor groepsdruk en zijn bereid om onder invloed van anderen de normen voor verantwoord alcoholgebruik vele malen te overschrijden.

Wie loopt er risico?

0 - 20 jaar

Omschrijving van de doelgroep:
Binge drinkende jongeren van 0 – 20 jaar. Binge drinken is op een gelegenheid 6 of meer glazen alcohol drinken.

Hoe wordt het erger? Kan het worden voorkomen?

Het is belangrijk dat jongeren beseffen dat alcohol een giftige stof is die bij misbruik grote lichamelijke en geestelijke risico's met zich meebrengt.
"Bingen" , veel drinken in een korte tijd, kan onder invloed van groepsdruk escaleren tot levensgevaarlijke situaties. Het is daarom belangrijk dat jongeren goed voorgelicht worden over de gevolgen van alcoholmisbruik in het algemeen en op jonge leeftijd in het bijzonder, en meer weerbaar worden tegenover groepsdruk. Drinken moet altijd een keuze uit vrije wil zijn.
Waarom drink je? Omdat het lekker is, en gezellig bij feestelijke of bijzondere gelegenheden is bij voorbeeld een positieve reden. Drinken is niet iets wat je doet om er bij te horen of een prestatie te leveren (drinkwedstrijden). Drinken is ook niet iets wat je doet om zo snel mogelijk een roes te bereiken. Drinken enkel voor het effect of om van stemming te veranderen zijn geen goede redenen.

Conclusie

Betrouwbare en objectieve informatie is belangrijk om jongeren bewust te maken van de gevaren van het drinken van een grote hoeveelheid alcohol in een korte tijd, en weerbaar te maken tegen groepsdruk, zodat het alcoholgebruik niet de eigen grenzen overschrijdt en kan escaleren tot levensbedreigende situaties.

Casus: Alcoholincidenten met dodelijke afloop

De ontgroening bij het Groninger Studenten Corps kwam in 1997 in het nieuws toen de eerstejaars student Reinout Pfeiffer overleed nadat hij een grote hoeveelheid jenever had gedronken.

Dit voorval had niet direct iets met de ontgroening bij Vindicat te maken, aangezien het plaatsvond in een studentenhuis, waar gekeken werd of hij een geschikte huisgenoot zou zijn, maar de relatie met de ontgroening werd wel gelegd. Bovendien was twee weken eerder tijdens een feestavond voor de eerstejaars van dezelfde vereniging een dronken, in het gras slapende eerstejaars door een lid met de auto per ongeluk overreden. Het was donker en hij had de jongen niet zien liggen in het gras.

Deze incidenten waren voor alle Groningse studentenverenigingen aanleiding om de controle op de ontgroening te verscherpen, alcohol op ontgroeningen te verbieden, de eerstejaars tenminste 6 uur slaap per nacht te gunnen, en ze een medisch vragenformulier te laten invullen en ondertekenen. Deze aanscherping werd vervolgens overgenomen door de Landelijke Kamer van Verenigingen als stelregel voor alle daarbij aangesloten verenigingen.

Meer informatie

Trimbos Instituut
Programma Publieksinformatie
Marjolein. C. M. Peters - Projectmedewerker/Voorlichter
030-297 11 00

Drugs Infolijn 0900 – 1995 (€ 0,10/min) en
Alcohol Infolijn 0900 - 500 20 21 (€ 0,10/min)

www.alcoholinfo.nl
http://www.drugsenuitgaan.nl/index.cfm?act=faq.tonen&pagina=58
http://www.alcoholinfo.nl/index.cfm?act=qena.zoeken&pagina=5

Tips voor Scripts is een initiatief van:

Centrum Media & Gezondheid Samen met   Diabetes Fonds Rutgers Soa Aids Nederland Pharos Nierstichting